Ασφάλειες Σκαφών

Ενημερωθείτε


Ασφάλειες Σκαφών
Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, είναι υποχρεωτική η ασφάλιση πλοίων και σκαφών αναψυχής, ως κατωτέρω:

Α. Μηχανοκίνητων σκαφών αναψυχής
Σύμφωνα με το νόμο 2743/1999, είναι υποχρεωτική η ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων, κάθε ιδιοκτήτη ιδιωτικού ή επαγγελματικού μηχανοκίνητου σκάφους αναψυχής, από πρόκληση θαλάσσιου ατυχήματος και για τα παρακάτω αναφερόμενα όρια ευθύνης:

  • Σωματικές βλάβες: όριο ευθύνης 300.000 €
  • Υλικές ζημίες: όριο ευθύνης 150.000 €
  • Θαλάσσια ρύπανση: όριο ευθύνης 90.000 €

Β. Μη μηχανοκίνητων σκαφών αναψυχής
Σύμφωνα με την 3131/1.6.1994 απόφαση του υπουργού ναυτιλίας, είναι υποχρεωτική η ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων, κάθε εκμισθωτή μη μηχανοκίνητου σκάφους αναψυχής, από πρόκληση θαλάσσιου ατυχήματος και για τα παρακάτω αναφερόμενα όρια ευθύνης:

  • Σωματικές βλάβες: όριο ευθύνης 150.000 €
  • Υλικές ζημίες: όριο ευθύνης 90.000 €

Διευκρινίζεται ότι :

  • Θαλάσσιο ατύχημα θεωρείται αυτό που συμβαίνει αποκλειστικά και μόνο κατά τη διάρκεια κυκλοφορίας του σκάφους στη θάλασσα.
  • Ο κίνδυνος της θαλάσσιας ρύπανσης καλύπτει αποκλειστικά και μόνο τη δαπάνη καθαρισμού της θαλάσσιας περιοχής, που ρυπάνθηκε.
  • Στα παραπάνω ποσά σωματικών βλαβών και υλικών ζημιών περιλαμβάνονται τόκοι, δικαστικά έξοδα, δαπάνες περιορισμού της ζημίας, καθώς και οι αποζημιώσεις για ηθική βλάβη και ψυχική οδύνη.

Χάρη στη συσσωρευμένη εμπειρία, την εξειδίκευση και την διαρκή ενημέρωση του προσωπικού μας, προσφέρουμε την δυνατότητα εκτίμησης και ανάλυσης των κινδύνων για κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Οι εναλλακτικές λύσεις που προτείνουμε μέσα από τον συνδυασμό πολλών ασφαλιστικών προϊόντων, εξασφαλίζουν στον πελάτη τον έλεγχο, την αποφυγή, την ελαχιστοποίηση ή και την εξάλειψη των κινδύνων με το δυνατόν μικρότερο κόστος και με μοναδικό στόχο την ικανοποίηση των αναγκών του.

Πατήστε εδώ για Αίτηση Κοστολόγησης Ασφάλειας Σκάφους.

DAIC Newsletter

Γραφτείτε στο Newsletter μας για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα ασφαλιστικά νέα καθώς και τα νέα της DAIC & CO.

Like Us on Facebook

Follow Us on Twitter

DAIC on YouTube