Dounavi - Anthopoulos Insurance & CO

  • 25410 84685
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Image

Ασφαλιστικά Νέα

Ενημερωθείτε για τα ασφαλιστικά νέα από όλα τα ειδησεογραφικά sites & blogs.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές για τους δείκτες φερεγγυότητας SCR και MCR

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές για τους δείκτες φερεγγυότητας SCR και MCR

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές για τους δείκτες φερεγγυότητας SCR και MCR

Στις εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων πρακτόρων και μεσιτών της Τράπεζας της Ελλάδος περιλαμβάνονται ερωτήσεις σχετικά με τους δείκτες φερεγγυότητας SCR και MCR των ασφαλιστικών εταιριών. Ας δούμε τι πρέπει να γνωρίζουν οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές σχετικά με αυτό το θέμα.

Κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας (Solvency Capital Requirement - SCR)

Η κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας υπολογίζεται είτε με την τυποποιημένη μέθοδο, είτε με εσωτερικό υπόδειγμα.

Η Βασική Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας (SCR) (σύμφωνα με το ν.4364/2016, άρθρο 80) περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες ενότητες κινδύνου:

α) τον κίνδυνο ανάληψης ασφαλίσεων κατά ζημιών,

β) τον κίνδυνο ανάληψης ασφαλίσεων ζωής,

γ) τον κίνδυνο ανάληψης ασφαλίσεων υγείας,

δ) τον κίνδυνο αγοράς,

ε) τον κίνδυνο αθέτησης αντισυμβαλλόμενου, οι οποίοι συναθροίζονται.

Η Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας (SCR), όπως αναφέρεται στο ν.4364/2016:

α) υπολογίζεται βάσει της παραδοχής της συνέχισης της δραστηριότητας της επιχείρησης (going concern),

β) διαμορφώνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται ότι λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των κινδύνων που είναι δυνατόν να ποσοτικοποιηθούν και στους οποίους είναι εκτεθειμένη η ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση,

γ) καλύπτει τόσο τις υφιστάμενες δραστηριότητες όσο και τις νέες δραστηριότητες που αναμένεται να αναληφθούν μέσα στους επόμενους δώδεκα (12) μήνες. Όσον αφορά στις υφιστάμενες δραστηριότητες, η κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας καλύπτει μόνο τις μη αναμενόμενες ζημίες,

δ) αντιστοιχεί στην αξία σε κίνδυνο (Value-at-Risk) των βασικών ιδίων κεφαλαίων ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης με επίπεδο εμπιστοσύνης 99,5% για περίοδο ενός (1) έτους,

ε) καλύπτει, τουλάχιστον, τους κινδύνους ανάληψης ασφαλίσεων κατά ζημιών, ανάληψης ασφαλίσεων ζωής, ανάληψης ασφαλίσεων υγείας, τον κίνδυνο αγοράς, τον πιστωτικό κίνδυνο και τον λειτουργικό κίνδυνο στον οποίο περιλαμβάνονται νομικοί κίνδυνοι και αποκλείονται κίνδυνοι που απορρέουν από στρατηγικές αποφάσεις και κίνδυνοι φήμης.

Κατά τον υπολογισμό της Κεφαλαιακής Απαίτησης Φερεγγυότητας, οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις λαμβάνουν υπόψη την επίπτωση των τεχνικών μετριασμού του κινδύνου, υπό την προϋπόθεση ότι ο πιστωτικός κίνδυνος και οι λοιποί κίνδυνοι που απορρέουν από τη χρήση τέτοιου είδους τεχνικών αντικατοπτρίζονται κατάλληλα στην Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας.

Σύμφωνα με το Ν. 4364/2016, η πρώτη υποχρέωση μιας ασφαλιστικής επιχείρησης που διαπιστώνει ότι έπαψε να πληροί την Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας ή την Ελάχιστη Κεφαλαιακή Απαίτηση, ή ότι υπάρχει κίνδυνος να παύσει να τις πληροί μέσα στο επόμενο τρίμηνο είναι να ενημερώσει την εποπτική αρχή.

Ελάχιστη Κεφαλαιακή Απαίτηση (Minimum Capital Requirement - MCR)

Η Ελάχιστη Κεφαλαιακή Απαίτηση (MCR) για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ασφάλισης ζωής δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ποσό που αντιστοιχεί σε τρία εκατομμύρια επτακόσιες χιλιάδες Ευρώ (3.700.000€).

Η Ελάχιστη Κεφαλαιακή Απαίτηση υπολογίζεται επί τη βάσει των ακόλουθων αρχών:

α) χρησιμοποιείται σαφής και απλή μέθοδος, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η δυνατότητα ελέγχου του υπολογισμού,

β) αντιστοιχεί σε ένα ποσό επιλέξιμων βασικών ιδίων κεφαλαίων, κάτω από το οποίο οι αντισυμβαλλόμενοι και οι δικαιούχοι απαιτήσεων από ασφάλιση θα εκτίθεντο σε μη αποδεκτό επίπεδο κινδύνου εάν οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις επιτρεπόταν να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους,

γ) η γραμμική συνάρτηση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος και η οποία χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της Ελάχιστης Κεφαλαιακής Απαίτησης βαθμονομείται στην αξία σε κίνδυνο των βασικών ιδίων κεφαλαίων μιας ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης σε επίπεδο εμπιστοσύνης 85% για περίοδο ενός έτους,

δ) δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ποσό που αντιστοιχεί σε:

1. δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (2.500.000€) ευρώ για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ασφάλισης κατά ζημιών, συμπεριλαμβανομένων των εξαρτημένων ασφαλιστικών επιχειρήσεων, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία καλύπτεται το σύνολο ή μέρος των κινδύνων ενός από τους κλάδους 10 έως 15 του ν.4364/2016, οπότε το ποσό αυτό πρέπει να είναι τουλάχιστον τρία εκατομμύρια επτακόσιες χιλιάδες (3.700.000) ευρώ,

2. τρία εκατομμύρια επτακόσιες χιλιάδες (3.700.000) ευρώ για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ασφάλισης ζωής, συμπεριλαμβανομένων των εξαρτημένων ασφαλιστικών επιχειρήσεων,

3. τρία εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες (3.600.000) ευρώ για τις αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, εξαιρουμένων των εξαρτημένων αντασφαλιστικών επιχειρήσεων, των οποίων η Ελάχιστη Κεφαλαιακή Απαίτηση πρέπει να είναι τουλάχιστον ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες (1.200.000) ευρώ,

4. στο άθροισμα των ποσών που ορίζονται στις ως άνω υποπεριπτώσεις 1 και 2 για τις ασφαλιστικές.


Ποιος είναι ο Κώστας Παπαϊωάννου

Είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής ασφαλιστικών γνωστικών αντικειμένων, με εξειδίκευση στα επενδυτικά προϊόντα κυμαινόμενης απόδοσης συνδεόμενα με ασφαλίσεις (Unit Linked, Single Premium και υβριδικά) και στην ανάλυση αντικειμένων που αφορούν το management δικτύων πωλήσεων και στην ανάλυση των ασφαλιστικών προϊόντων, για να επιτευχθεί καλύτερη επικοινωνία με τους πελάτες. Έχει πολυετή εκπαιδευτική εμπειρία. Έχει γράψει το βιβλίο «Επενδύσεις και Ασφάλιση» για τις πιστοποιήσεις της ΤτΕ στα επενδυτικά προϊόντα Unit Linked.

Συνεργάζεται ως ειδικός επιστήμων, για ερευνητικούς και διδακτικούς σκοπούς με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) και διδάσκει στο ΜΒΑ Τραπεζικής και Ασφαλιστικής Διοίκησης, καθώς και σε άλλα μεταπτυχιακά προγράμματα του ΕΚΠΑ. Επιπλέον συνεργάζεται και διδάσκει στο ΕΙΑΣ και στο ΕΤΙ (Τραπεζικό Ινστιτούτο), καθώς και σε άλλους εκπαιδευτικούς φορείς.

Έχει κάνει σπουδές οικονομικής κατεύθυνσης (CMA-West London University) και μεταπτυχιακές σπουδές στα ασφαλιστικά (CII). Έχει εργαστεί σε διευθυντικές θέσεις εκπαίδευσης, σε μερικές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρίες και τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική αγορά. Έχει μεταφράσει, προσαρμόσει στα Ελληνικά δεδομένα και διδάξει τα προγράμματα Field Management Development Program (FMDP) της LIMRA-USA και International Certificate for Financial Advisors (ICFA) του CII-UK. Μιλάει άριστα Αγγλικά και έχει διδάξει στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Εκπαιδεύει ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές (και υποψήφιους) όλων των βαθμίδων, προκειμένου να αποκτήσουν ή να εδραιώσουν τις απαιτούμενες από την εποπτεία (ΤτΕ) και από τη νέα νομοθεσία (IDD & Solvency II) υποχρεωτικές ασφαλιστικές, τεχνικές και χρηματοοικονομικές γνώσεις και τελικά να τους βοηθήσει να βελτιώσουν τη διατηρησιμότητα των πελατών τους ή/και την αποτελεσματικότητά τους στο κλείσιμο της πώλησης.

ΠΗΓΗ


Νέα DAIC
EUROLIFE
02 Σεπ

Εγγραφείτε στο Newsletter μας

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Πληροφορίες Ιστότοπου

Σχετικά με Εμάς

Στοιχεία Επικοινωνίας

Δαγκλή 27 & Ελπίδος
Ξάνθη, Τ.Κ. 67100

+30 25410 84685

xanthi@daic.gr

© 2024 DAIC.GR. All Rights Reserved. Developed & Designed by AngelKouroup.Gr

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας. Με την περιήγηση σε αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.
Προβολή εγγράφων πολιτικής απορρήτου GDPR ]